Integra

Fragmenty z książki Jak żyć świadomie
(część II: Cykle astrologiczne - plan rozwoju)

Czym jest współczesna astrologia

Bez względu na to, jakie pojęcie i opinię masz o astrologii, sądzę, że zgodzisz się ze stwierdzeniem, iż jest ona najstarszym systemem psychologicznym znanym człowiekowi, choćby dlatego, że dzieli osobowość na dwanaście typów, reprezentowanych przez znaki zodiaku. Bliżej zaznajomieni z tematem zdają sobie sprawę, że astrologia jest systemem znacznie bardziej złożonym, a przez to i znacznie więcej oferującym, niż może sugerować powyższy podział. Na bazie swych doświadczeń dodam, że uważam astrologię za system precyzyjny, kompletny i niezwykle spójny, a przy tym, wbrew potocznym opiniom pokutującym wśród większości społeczeństwa, bardzo elastyczny i dynamiczny. Elastyczność astrologii zawiera się w jej symbolicznej wieloznaczności i wielopoziomowości, umożliwiającej postrzeganie każdego człowieka jako całkowicie niepowtarzalną indywidualność. Dynamizm systemu astrologicznego polega natomiast na precyzyjnym odzwierciedlaniu rozwoju człowieka, wbrew zarzucanej często statyczności czy wręcz sztywności oferowanego przez nią wizerunku jednostki. Co więcej, indywidualizm człowieka postrzegany jest w kontekście grup i środowisk społecznych, do których należy, dzięki czemu możliwe jest dostrzeżenie roli jednostki w tworzeniu społeczeństwa, jak i roli społeczeństwa w kształtowaniu jednostki.

Podsumowując, współczesna astrologia, słusznie określana jako humanistyczna, oferuje człowiekowi precyzyjny, spójny, wielopłaszczyznowy, elastyczny i dynamiczny, a jednak stabilny system, służący pogłębianiu wiedzy o sobie, o swych znanych i nieznanych potencjałach i sposobach ich wykorzystania, oraz możliwościach rozwoju psychicznego, emocjonalnego i duchowego.

Czy astrologia może zaszkodzić

Być może spotkałeś się z opinią, że "astrologia jest szkodliwa". Taki pogląd, w najlepszym razie wynikający z nieznajomości tematu i opieraniu się na potocznych opiniach, jest absurdalny tak samo jak stwierdzenie, że medycyna jest szkodliwa. Prawdą jest, że jedna i druga, gdy są niewłaściwie stosowane, mogą przynieść więcej szkody niż pożytku, ale prawdą jest też, że każda dziedzina aktywności człowieka - fizyczna (sport), intelektualna (nauka), czy duchowa (religia) - może w równym stopniu przynosić korzyści jak i szkody. Dobroczynny lub szkodliwy efekt zależy od sposobu stosowania. Uprawianie sportu służy zdrowiu, a jednak są tacy, którzy używają szkodliwych środków dopingujących, by osiągać lepsze wyniki niż inni. Rozwój nauki służy dobru ludzkości, a jednak miały miejsce eksperymenty przeprowadzane na ludziach w Oświęcimiu. Religia głosi miłość i równość, a jednak na jej tle wciąż wybuchają spory i wojny. Każda dziedzina ludzkiej aktywności jest sama w sobie neutralna, a wybór sposobu jej wykorzystania należy do człowieka. Tak samo jest z astrologią: jeśli ktoś posługuje się tą wiedzą w sposób niewłaściwy, np. uzależniając wszystkie swe decyzje i przekonania od informacji, jakie zdoła odczytać z gwiazd, to z pewnością utraci wolną wolę. Zwróć jednak uwagę, że to sam człowiek, a nie astrologia, pozbawia się wolnej woli. Zgodnie z łacińską sentencją: "Astra inclinani non necessilani", gwiazdy nakłaniają, lecz nie przymuszają.

W czym astrologia może pomóc

Wykorzystywana w sposób konstruktywny, astrologia ma bardzo wiele do zaoferowania komuś, kto pragnie poznawać i rozwijać siebie. Przede wszystkim pozwala zrozumieć kierunek i sens przemian zachodzących w naszym życiu, pomagając osiągnąć dystans w stosunku do siebie samego oraz do wszelkich spotykających nas doświadczeń. Oferuje plan rozwoju osobistego, wskazując nam, kiedy i nad czym powinniśmy pracować, aby najlepiej rozwinąć swe potencjały. Daje poczucie bezpieczeństwa, ucząc, że całe nasze życie podlega z góry ustalonej periodyczności i cyklicznemu rytmowi, dzięki czemu łatwiej możemy akceptować swoje tu i teraz, równocześnie mając na uwadze jego przemijalność. Tym samym wzbudza w nas zaufanie do Wyższej Siły - Boga, natury, przeznaczenia, jakkolwiek ją nazwiemy. Pogłębia zaufanie do siebie, potwierdzając nasze przeczucia, wewnętrzne przekonania i potrzeby, którym często nie dowierzamy. W konsekwencji, astrologia nie tylko nie ogranicza woli człowieka, ale wręcz pomaga rozwinąć mu większą samodzielność i zaufanie do własnych sił i możliwości.

Na czym polega interpretacja horoskopu

Do sporządzenia horoskopu potrzebne są następujące dane: dokładna data urodzenia (dzień, miesiąc i rok), godzina z minutami oraz miejsce urodzenia. Interpretację horoskopu urodzeniowego, która stanowi niezbędny punkt wyjścia do wszelkich dalszych działań astrologicznych, można następnie uzupełnić o wyznaczenie i zinterpretowanie cykli rozwoju na przyszłość, przeszłość, bądź chwilę obecną, dzięki czemu zyskuje się pełniejszy wizerunek osoby zainteresowanej. Możliwa jest również interpretacja horoskopu porównawczego dwóch osób, dzięki której uzyskać można niezwykle wyraźny, pełny i wielowarstwowy obraz obu osób oraz łączącej ich relacji. Głębi i uniwersalności takiej konsultacji astrologicznej nie dorówna żadna inna.

Horoskop nie zawiera czynników ani jednoznacznie dobrych, ani złych, dlatego niemożliwe jest określenie, że ktoś ma "lepszy" lub "gorszy" horoskop niż ktoś inny. Nacisk kładzie się zatem na potencjały człowieka, a sposób ich wykorzystania zależy już od jego wolnej woli. Często zdarza się, że ludzie nie rozumieją lub nie uświadamiają sobie niektórych cząstek swej osobowości, swoich potrzeb, pragnień, lęków, obaw, kompleksów czy blokad, ale także zalet i talentów. Wtedy ten neutralny potencjał (czyli np. jakaś potrzeba lub pragnienie) odczuwany jest jako problem, ważne jednak jest to, aby zrozumieć, że sam w sobie potencjał nie jest ani dobry ani zły, dzięki czemu te wszystkie sposoby jego realizacji, które odczuwamy jako przykre dla nas, można zacząć realizować w sposób przynoszący nam korzyści. Taka przemiana jest jednak możliwa dopiero po uświadomieniu sobie tego potencjału i zaakceptowaniu go i właśnie w tym pomaga horoskop - pokazuje bowiem możliwości drzemiące w człowieku, a także sposoby, w jakie, być może, realizuje je ktoś, kto ich w sobie nie dostrzega. Poza tym - i jest to kwestia bardzo ważna, cenna i korzystna - horoskop zawiera także wskazówki, co do sposobu postępowania takiej osoby, pozwalające na "przetworzenie" tego potencjału w konstruktywny sposób. Wymaga to pracy osobistej, ale zapewniam, że jest też źródłem ogromnej satysfakcji, inspiracji i radości, gdyż dzięki tej pracy nad sobą nasze życie staje się ciekawsze, radośniejsze i przede wszystkim, bardziej zrozumiałe dla nas samych.

W swoich interpretacjach skłaniam się właśnie do określania obszarów, które mogą być odbierane przez właściciela horoskopu jako problematyczne. Nie chodzi tu jednak o koncentrowanie się na samych problemach, bo nie one są tu najważniejsze (są to tylko typowe przykłady, które wcale nie muszą wystąpić w takiej samej formie u każdej osoby). Najistotniejsze jest dostrzeżenie i zrozumienie własnych potrzeb i blokad, a także odkrycie nowych sposobów ich realizacji - tym razem już konstruktywnych. A zatem, głównym zadaniem, jakie stawiam sobie podczas dokonywania interpretacji, jest próba wskazania sposobu, w jaki można swoje problemy wewnętrzne przetworzyć w zalety.

Kolejna istotna sprawa to fakt, że horoskop przedstawia wszystkie potencjały danej osoby - to taka mapa naszej osobowości dana nam na całe życie - ale przecież nie realizujemy wszystkich tych potencjałów w równym stopniu i naraz. Podczas interpretacji poruszane są też zatem kwestie, które właściciel horoskopu może uznać za już nieaktualne - bo w przeszłości już je "przepracował" (czyli w jakiś sposób zauważył je u siebie i poradził sobie z nimi). Omawiam również kwestie, które obecnie zaprzątają właściciela horoskopu (dokładniej można to określić na podstawie dodatkowych analiz), a także takie, które uznaje on za kontrowersyjne lub wręcz niezgodne z sobą - w tym przypadku, proponuję zachować otwarty umysł i po prostu obserwować siebie w różnych sytuacjach życiowych. Przyczyn, dla których taka sytuacja zachodzi jest wiele, często zaprzeczamy istnieniu w nas tego, czego nie chcemy w sobie widzieć, nie akceptujemy, albo po prostu nie mieliśmy dotąd żadnej okazji, by to "przetestować". Jak napisała Wisława Szymborska: "Wiemy o sobie tyle, ile nas sprawdzono", czyli coraz lepiej poznajemy i rozumiemy siebie wraz z każdym nowym dla nas doświadczeniem. Znajomość własnego horoskopu może ten proces przyspieszyć i sprawić, że stanie się on dla nas łatwiejszy, bo życie nie będzie musiało nas "uczyć" pewnych rzeczy. Dodam jeszcze, że otwarty umysł nie oznacza bezwarunkowego przyjmowania wszystkiego, co podczas takiej konsultacji się usłyszy. Oznacza jedynie - czy może aż - akceptację tego, że "czegoś jeszcze o sobie nie wiem" i obserwowanie siebie, by móc stwierdzić "eksperymentalnie" jaki jest stan faktyczny. Z doświadczenia wiem, że wiele osób zaprzecza istnieniu w sobie pewnych kwestii (potrzeb, blokad, lęków itp., ale także, choć może wydawać się to dziwne, zalet i talentów), z wiekiem jednak przekonują się, jak jest naprawdę. Również tutaj znajomość horoskopu może znacznie pomóc, poprzez wcześniejsze uświadomienie nam tego, co bez jego znajomości wymagałoby, być może, wielu lat zdobywania doświadczeń, również bolesnych.

Żadna interpretacja horoskopu nie jest i nigdy nie może być kompletna, bo człowiek jest istotą zbyt skomplikowaną, by ująć i opisać go w czasie jednej czy nawet kilku sesji. Co więcej, każdy z nas ciągle się zmienia i rozwija, więc uzupełnianie interpretacji jest procesem nieustannym, a każda kolejna konsultacja astrologiczna pełna jest odkrywania coraz to nowych informacji i wątków. Interpretacja horoskopu osobistego jest procesem niezwykle inspirującym i pomaga zarówno w postawieniu sobie ważnych pytań dotyczących siebie samego i swego życia, jak również w znajdowaniu na nie odpowiedzi.


© Copyright by Ryszard Oślizło 2005-2014