Integra

Czym są Symbole Sabiańskie

Symbole Sabiańskie to zbiór 360 symboli mających postać obrazów słownych, przyporządkowanych kolejnym stopniom koła zodiaku. Powstały stosunkowo niedawno, bo w 1925 roku w San Diego, w Kaliforni, za sprawą Marca Edmunda Jonesa, znanego amerykańskiego astrologa i okultysty oraz jasnowidzącej, Elsie Wheeler.

Każdy Symbol oznaczony jest nazwą znaku zodiaku i liczbą z przedziału od 1 do 30. Choć struktura Symboli Sabiańskich wywodzi się z koła zodiakalnego, ich zastosowanie znacznie wykracza poza obręb astrologii. Stanowią one samodzielną wyrocznię, którą często porównuje się do współczesnego Tarota bądź I Ching. Bez problemu mogą z niej korzystać zarówno astrolodzy jak i te osoby, które astrologią się nie zajmują. Nie trzeba też uczyć się znaczeń poszczególnych Symboli, ponieważ ich interpretacja opiera się na umiejętności myślenia symbolicznego. Krótko mówiąc wystarczy tylko odnieść treść wylosowanego Symbolu do sytuacji, której dotyczyło pytanie, a odpowiedź stanie się jasna. Symbole wyrażone są słowami, lecz ich obrazowość zachęca do otwarcia się na intuicję. Tak jak obrazy i uczucia można zamienić na słowa, tak też i odwrotny proces jest równie skuteczny.

Przykładowe Symbole

Baran 20: Młoda dziewczyna karmiąca ptaki zimą
Byk 4: Garniec złota na końcu tęczy
Bliźnięta 24: Beztroskie dzieci ślizgające się na lodzie
Rak 10: Wielki diament w początkowych stadiach procesu szlifowania
Lew 21: Odurzone kurczęta bezładnie trzepoczą skrzydłami, próbując wzlecieć
Panna 6: Karuzela
Waga 8: Buzujący kominek w opuszczonym domu
Skorpion 2: Rozbita butelka i rozlane perfumy
Strzelec 7: Amor pukający do drzwi ludzkiego serca
Koziorożec 22: Generał spokojnie przyjmujący klęskę
Wodnik 19: Pożar lasu ostatecznie ugaszony
Ryby 28: Urodzajny ogród podczas pełni Księżyca

Jak korzystać z Symboli Sabiańskich

Podobnie jak w przypadku innych wyroczni, takich jak Tarot, Runy czy I Ching, zacząć należy od sformułowania pytania, a następnie wylosować Symbol, który będzie stanowił odpowiedź. Losowanie może odbywać się na kilka różnych sposobów:
- wybrać liczbę z przedziału od 1 do 360
- intuicyjnie wybrać znak zodiaku i liczbę z przedziału od 1 do 30
- wylosować dwie karty - jedną z talii zawierającej 12 kart ze znakami zodiaku, a drugą z talii zawierającej karty ponumerowane od 1 do 30

Ten ostatni sposób jest bez wątpienia najlepszy, bo gwarantuje całkowitą przypadkowość wyboru, wymaga jednak wcześniejszego przygotowania wspomnianych dwóch talii kart. Nie jest to trudne, a jeśli ktoś woli skorzystać z gotowych talii, może użyć zwykłych kart do gry, nieco zmodyfikowanych tak, by powstały dwa zestawy (np.: o różnych rewersach - niebieskim i czerwonym). Wystarczy tylko kolejno ponumerować 30 kart w jednym zestawie, a w drugim wpisać na każdej z 12 kart nazwę kolejnych znaków zodiaku i karty są gotowe do losowania Symboli Sabiańskich.

Po zadaniu pytania i wylosowaniu Symbolu można przystąpić do interpretacji. Często zdarza się, że w treści wylosowanego Symbolu pojawia się element, który w sposób dosłowny odnosi się do zadanego pytania. Na przykład, po zadaniu pytania dotyczącego pieniędzy, pewna kobieta wylosowała Symbol oznaczony jako Byk 4: Garniec złota na końcu tęczy. Można potraktować to jako potwierdzenie, że wybrany Symbol rzeczywiście zawiera odpowiedź na zadane pytanie.

Interpretację warto rozpocząć od ogólnego wrażenia, jakie wywiera na nas wylosowany Symbol, a następnie interpretować jego każdy kolejny wyraz. Taki rodzaj interpretacji można porównać do sesji Tarota, gdzie całość układu kart odpowiada Symbolowi Sabiańskiemu, a poszczególne karty wyrazom, tworzącym Symbol.

W przeciwieństwie do innych wyroczni, jeśli Symbol Sabiański wylosowany w odpowiedzi na zadane pytanie jest dla nas niezrozumiały, możemy wylosować inny i powtarzać tę czynność tak długo, aż zrozumiemy przesłanie. Co ciekawe, jak dotąd nie zdarzyło mi się to ani razu, bo zawsze wylosowany Symbol idealnie opisuje sytuację, której dotyczy problem, a dodatkowo zawiera potwierdzenie w postaci jakiegoś elementu w swej treści, który w dosłowny sposób odnosi się do zadanego pytania.

Symbole Sabiańskie w astrologii

Dzięki zastosowaniu Symboli Sabiańskich w astrologii można dotrzeć do głębszych znaczeń zawartych w horoskopie. Tradycyjne metody interpretacji (położenie planet w znakach i domach oraz aspekty) nie są w stanie tak jasno ukazać pełni symbolicznych znaczeń zawartych w horoskopie. Można stosować je przy interpretacji wszystkich rodzajów horoskopów - urodzeniowych, tranzytowych, progresywnych, horarnych, elekcyjnych, kontaktowych itd.

Ponieważ zodiak rozpoczyna się od 00.00 stopni, a Symbole Sabiańskie od 1. stopnia, należy pamiętać o zaokrągleniu sprawdzanego punktu w horoskopie do następnego pełnego stopnia. Na przykład, jeśli chcemy sprawdzić Symbol Sabiański dla horoskopowej pozycji jakiejś planety, punktu czy ascendentu, znajdujących się w 27° 07′ Ryb, to będą nim Ryby 28°, czyli: Urodzajny ogród podczas pełni Księżyca. Zasada ta odnosi się do każdej części stopnia, więc nawet 1. stopień jakiegoś znaku odczytuje się jako 2., a zatem np. 1° 00 Wodnika w horoskopie oznaczony jest Symbolem Sabiańskim "Wodnik 2°", czyli: Nieoczekiwana burza z piorunami.

Interpretacja karmiczna

Według Lyndy Hill, autorki książki Symbole Sabiańskie - wyrocznia, analiza stopnia zajmowanego przez jakąś planetę w horoskopie ukazuje pewien aspekt osobowości oraz tu i teraz danej osoby czy wydarzenia, stopień poprzedni pokazuje warunki karmiczne tej planety, a stopień następny jej efekt, czyli przeznaczenie, do którego zmierza właściciel horoskopu.


© Copyright by Ryszard Oślizło 2005-2014