Madame Lenormand odpowiada:Zadaj inne pytanie kartom Lenormand

Jestem kobietą
(albo: Moje pytanie dotyczy kobiety)

Pani
          

Jestem mężczyzną
(albo: Moje pytanie dotyczy mężczyzny)

Pan

© Copyright by Ryszard Oślizło 2014